Нашите

Услуги

За поддържане параметрите на микроклимата се използват централизирани климатични системи, които осигуряват микроклимата в помещенията целогодишно. Характерното за тях е, че централизирано се генерира топлина /студ / и след това се транспортира до отделните консуматори. Те работят и в двата режима – отопление и охлаждане. Масово са се наложили климатични системи, които поддържат само един параметър /темература/. При инсталации от по-висок клас се следят температура, влажност и количество пресен въздух. Можете да прочетете повече тук.

Основно централните климатични системи можем да разделим на:

Системи с чилър /термопомпа/ и вентилаторни конвектори:

 • Поддържат само един параметър /температура/.
 • Транспортен флуид: вода.
 • Вентилаторните конвектори се монтират в помещенията, предвидени за климатизация. Имате възможност да изберете: крайстенни, таванни, за вграждане в пода, касетъчни, за високостенен монтаж или скрит монтаж /в стена или в окачен таван/.
 • За топло – студo източник служат термопомпени агрегати:
 • С въздушно охлаждане
 • Тип „вода – вода”
 • Геотермални помпи
 • Хидротермални помпи
 • Сплит – чилъри
 • Тези системи могат да поддържат различни режими в отделните помещения (отопление или охлаждане), ако са изпълнени по четиритръбна схема.
 • При тези инсталации може да се осигурява и пресен въздух за помещенията, чрез централна вентилационна система /с кондициониране на въздуха/ или чрез вентилационна система, доставяща въздух до всеки конвектор.
 • Възможност за допълнителен топлоизточник: котел.